Contact

Klooster Mariënhage
Augustijnendreef 15
5611 CS Eindhoven
(040) 244 95 15

Contactpersoon:

Joost Koopmans o.s.a.
joost.koopmans@online.nl

Meer informatie...

 

Voorgangers

Pater Joost Koopmans o.s.a.
Joost Koopmans is geboren op 27 januari 1944 in Tilburg. Hij trad in bij de Augustijnen in 1968 in het klooster Mariënhage. Op 1 december 1973 werd hij tot priester gewijd door bisschop Bluyssen. Na het behalen van zijn doctoraal in de praktische theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg verhuisde hij op 15 januari naar het Augustijnenklooster in Nijmegen en werd pastor van de augustijnenparochie Thomas van Villanova. In 1989 werd deze parochie opgeheven. Hierna was hij 22 jaar pastor van De Boskapel in Nijmegen. Op 2 december 2012 is Joost benoemd tot rector en coördinator van de Augustijnenkerk in Eindhoven. Hij woont in het klooster Mariënhage in Eindhoven.


Pater Dolf van der Linden o.s.a.
Dolf van der Linden is geboren op 2 februari 1939 in Nuenen (N.Br.). Hij trad in bij de Augustijnen in september 1959. In 1966 is hij door bisschop Bluyssen tot priester gewijd. Dolf is gedurende zijn arbeidzame leven werkzaam geweest in verschillende parochies, als catecheet, als moderator bij  auditief en/of communicatief beperkte kinderen en  als verpleeghuispastor. Het menselijk contact met zoveel verschillende mensen heeft hem altijd aangesproken. Deelgenoot mogen worden met hun zorgen en problemen, maar ook met hun vreugdes en verlangens is altijd een mooie kans om vertrouwen te winnen en te proberen iemand nabij te zijn. Hij woont in het klooster Mariënhage in Eindhoven.


Pater Louis Mulder o.s.a.
Louis Mulder is geboren op 19 december 1936 in Amsterdam. Hij trad in bij de Augustijnen in september 1957 en deed zijn professie op 10 september 1958 in Witmarsum. Hij werd priester gewijd in Nijmegen op 14 maart 1964. Zijn eerste benoeming was godsdienstleraar en surveillant op het Augustinianum in Eindhoven. In 1965 werd hij benoemd tot kapelaan in de Thomas van Villanovaparochie in Nijmegen. In 1973 volgde zijn benoeming tot pastoor in de Sacramentskerk van Amsterdam-Noord. Na 18 jaar verhuisde hij naar Venlo en werd prior van het klooster aldaar. In 1994 volgde zijn benoeming tot pastoor van de Augustinuskerk in Utrecht en prior van het convent. In 2001 verhuisde hij naar Eindhoven om prior te worden van het klooster Mariënhage en rector van de Augustijnenkerk. De functie van rector van deze kerk droeg hij op 2 december 2012 over aan zijn opvolger Joost Koopmans o.s.a. Hij woont in het klooster Mariënhage in Eindhoven.


Pater Paul Clement o.s.a.
Paul Clement is geboren op 8 mei 1940 in Eindhoven. In augustus 1958 trad hij te Witmarsum in bij de Augustijnen. In 1965 werd hij – voor het eerst in een geheel Nederlandstalige viering – door bisschop Bekkers in de Boskapel te Nijmegen tot priester gewijd. Vanaf 1965 was hij als schoolpastor en catecheet verbonden aan het Triniteitslyceum te Haarlem. Vanaf januari 1972 was hij industriepastor in de IJmond. In 1982 werd hij pastoor van de Augustinusparochie in Amsterdam West. In 1995-1997 was hij rector van de Boskapel in Nijmegen. In januari 1978 was hij pastoor van de Sint Maartenparochie in Veldhoven en vanaf 2003 pastoor van de Pastorale Eenheid ‘Christus Hovenier’ te Veldhoven en Meerhoven (Eindhoven). In 2006 werd hij gekozen tot Prior Provinciaal van de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen, die ook de jonge Ordegemeenschappen in Bolivia en Papoea Indonesia omvat. Samen met Augustijnen en mensen in en aan de rand van kerk en samenleving op zoek zijn naar God in onze veranderende tijden en opkomen voor degenen die zichzelf niet meer (kunnen) redden, boeide en boeit hem. Hij woont in het klooster Mariënhage in Eindhoven.


Pater Wim Sleddens o.s.a.
Wim Sleddens is geboren in 1934 in Bergeijk. Hij werd augustijn in 1953 en studeerde theologie in Rome en in Nijmegen. Hij werkte mee aan het Vormingswerk voor Volwassenen dat de Augustijnen hadden in Friesland. Daarna werkte hij de eveneens door de Augustijnen geleide opleidingen voor MO-Theologie en voor Pastoraal Werk voor leken in Nijmegen en Breda. Van 1970-1979 was hij verbonden aan het Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica (IIMO) te Utrecht. Hierna was hij twintig jaar pastor in parochies in Zeist-West en Nijmegen/Lindenholt. Van 2001-2007 maakte hij deel uit van het Algemeen Bestuur van de Orde der Augustijnen in Rome. Hij werkte mee aan verschillende bundels vertaalde teksten van Augustinus, aan twee boeken over Augustinus en publiceerde in 2009 een nieuwe vertaling in het Nederlands van de Belijdenissen van Augustinus. Hij woont in het klooster Mariënhage in Eindhoven.


Piet Stikkelbroeck

Piet Stikkebroeck, o.s.a.
Piet Stikkelbroeck is geboren op 13 september 1937. Hij trad toe tot de orde op 10 september 1956 en werd tot priester gewijd in april 1962. Jarenlang werkte hij als priester in de parochie St Germain Auxerrois, een kleine kerk in het centrum van Parijs. Hij behoort tot het grote team van Nederlandse augustijnen dat in Parijs en Bagneux (een van de voorsteden van Parijs) verschillende parochies bediende. In 2012 keerde hij terug naar Nederland en werd in 2014 prior van het convent Mariënhage.


Pater Bob Bodaar o.s.a.

Bob Bodaar is geboren in 1937 in Amsterdam. Na het gymnasium in Venlo volgde hij het Filosoficum en het Theologicum van de Augustijnen. Na zijn priesterwijding in 1963 werkte hij achtereenvolgens in parochies in Amsterdam Noord en Amsterdam West. Hierna was hij gedurende 12 jaar pastoor van de Augustinuskerk in Utrecht. Van 1994 tot 2006 was hij Prior Provinciaal van de Nederlandse Augustijnen. Momenteel woont hij in het klooster van de Augustijnen aan de Oude Gracht in Utrecht.


Pater Piet Vermeeren o.s.a.
Piet Vermeeren is geboren op 4 oktober 1940 in Eindhoven. Hij deed zijn professie als Augustijn op 10 september 1960. Hij werd priester gewijd op 11 juni 1966. Na deze wijding studeerde hij sociologie in Nijmegen en behaalde daar zijn kandidaats. Vervolgens deed hij een voortgezette sociaal-pedagogische opleiding, eveneens te Nijmegen. Piet is werkzaam geweest in de gezondheidszorg van 1971-2001: als pastor voor mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen en als pastor voor patiënten in een verpleeg- en ziekenhuis. Hij vervulde verschillende bestuursfuncties in de gezondheidszorg, de pastoraal en de catechese. Piet Vermeeren was van 1997-2012 pastoor van de H.Lambertusparochie te Linden. Hij woont ook in Linden.


Pater Frans van der Mark o.s.a.
Frans van der Mark is geboren op 29 november 1937 in Utrecht. Hij trad in bij de Augustijnen in september 1958 in Witmarsum. Op 3 juli 1965 is hij door bisschop Bekkers in de Boskapel in Nijmegen tot priester gewijd. Frans van der Mark is een groot gedeelte van zijn arbeidzame leven in het middelbaar onderwijs werkzaam geweest: als catecheet op het Triniteitscollege in Haarlem, als catecheet en moderator op het Mendelcollege in Haarlem en als catecheet, moderator en rector op het Michaëlcollege in Zaandam. Van 1992-2002 was hij pastoor van de parochie De Burcht in Uithoorn. Vanaf 2001 assisteerde hij regelmatig in de Paterskerk/Augustijnenkerk in Eindhoven. Frans van der Mark woont  vanaf 2010 in het Catharinahof in Nijmegen.