Contact

Klooster Mariënhage
Augustijnendreef 15
5611 CS Eindhoven
(040) 244 95 15

Contactpersoon:

Joost Koopmans o.s.a.
joost.koopmans@online.nl

Meer informatie...

 

 

 

Groene Zaal Mariënhage

De Groene Zaal in klooster Mariënhage functioneert als centrum voor allerlei activiteiten rondom de kerk of het klooster. Verschillende groepen houden er lezingen, cursussen en meditaties. Er wordt vergaderd en koffie gedronken en zelfs gebridged.
Voor informatie over activiteiten en het rooster zie het kader rechts. 
De Groene Zaal blijft tot en met april 2017 in gebruik voor de activiteiten van het jaarprogramma

Programma 
voor 2016 -2017

Het nieuwe boekje met nieuwe en vertrouwde namen en curussen voor het seizoen 2016-2017. 

We bieden u een interessante lezingencyclus, meditatieteksten, cursussen, flim, ontmoetingen en pelgrimswandelingen. Er zijn verschillende groepen actief waarbij u zich aan kunt sluiten. 
 

vrijdag 21 april
10.00-14.00
Pelgrimswandeling met bewoners van de
Grote Beek

U bent van harte welkom om met ons mee tegaan.
Thema van deze tocht: Ontwaken.
Bestemming: Kapel 'Maria in de Bossen', Oisterwijk.
Programma:.
10.00 u. Korte viering in de Kapel van De Grote Beek. Ingang aan de Bosdijk nemen.
Bij onderstand informatieadres kunt u een plattegrond van het terrein krijgen waarop parkeerterrein en kapel staan aangegeven.
10.30 u Vertrek naar Café 'Boshuis Ven kraai', startpunt van de wandeling
11.15 u. Start van de wandeling.
Er is een kortere en een langere route
Viering in de kapel
Daarna wandelen we terug naar Café Boshuis Venkraai.
14.00 u. We zijn terug op 'De Grote Beek'
De tijden zijn bij benadering. Er wordt gezorgd voor een lunch. Er is ook gelegenheid om iets te drinken in café Boshuis Venkraai.
Informatie: w.kleene@planet.nl. Tel. 040-221 80 89.

 

 

 

Cursussen
het aanbod: 

 

Overzicht van alle cursussen:
 
Martha en Maria: Lucas 10: 38-42
Over de Regel van Augustinus
Leerhuis over de contra-reformatie
Cursus Islam
Spiritueel Autobiografisch Schrijven
In gesprek met Augustinus
Cursus Humanisme


Ontmoetings
groepen

Overzicht van alle groepen:

Vrouw en geloof
Familia Augustiniana Nederland
Franciscaanse spiritualiteit
Leesgroep Speling: Psalmen
Stiltewandelingen
Jongerengroep


Filmavonden

We bekijken films die zowel artistieke als levensbeschouwelijke diepgang hebben. Voorafgaand aan de films worden enkele thema’s aangegeven. Na afloop is er gelegenheid om samen in gesprek te komen over de film.
 

Meditatie

elke woensdagavond
18.45 - 19.45 uur

Meditatie is een vorm van bidden, die beoefend wordt naast de gebruikelijke gebedsvormen. Het is verankerd in een christelijke levenswijze. De benedictijn John Main ( 1926-1982) heeft deze meditatie opnieuw onder de aandacht gebracht.

De groepsbijeenkomsten zijn bedoeld ter ondersteuning en bemoediging van de dagelijkse meditaties. Tijdens deze bijeenkomst wordt meestal eerst een stukje gelezen uit de traditie van de christelijke meditatie, waarna de stille meditatie volgt. Na de meditatie wordt de bijeenkomst met een kort gebed en/of een gezamenlijk Onze Vader afgesloten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht van het jaarprogramma Groene Zaal > zie kolom rechts 
Het cursusprogramma loopt van september tm mei

 

Lopende activiteiten

   
Bridge elke week op donderdagmiddag
info via de deelnemers
FAN Augustijnse Familiagroep (leesgroep Augustinus)
Er zijn twee familiagroepen: een groep rondom het Augustijns Instituut (AI) en een groep rondom de Augustijnenkerk (AK). Elke groep komt 1x per maand bijeen, meestal 's avonds.
Informatie bij de augustijnen: Wim Sleddens, Dolf van der Linden (voor de groep AK), bij de medewerkers Augustijns Instituut Ingrid van Neer-Bruggink of Hans van Reisen (voor de groep rondom AI: data 16 sept 2016, 7 okt, 4 nov, 16 dec 2016) 
U bent van harte welkom om een avond mee te maken.
 
Film en spiritualiteit elke derde woensdagavond in de maand vanaf oktober t/m april
Franciscaanse spiritualiteit Ontmoetingsavonden  in de geest van de Franciscaanse spiritualiteit
op de eerste donderdagavond van de maand
Meditatie elke woensdagavond (zie rooster) Geen bijeenkomsten in juli en augustus.
Stilte-
wandelingen
 Stiltewandelingen  met mytieke momenten in de natuur in de geest van Franciscus
Mystiek is een eenheidservaring met de werkelijkheid. Dat kan  de geschapen ( zichtbare)  werkelijkheid zijn maar ook de onzichtbare werkelijkheid. Franciscus vond juist in de natuur, de geschapen werkelijkheid, God. We hoeven God niet zover te zoekeen als we denken.

Data: Iedere eerste vrijdag van de maand
Plaats van samenkomst: Kerkwijkcentrum Tongelre, 't Hofke 153, 5641 AK Eindhoven.
Tijd: 14.00u. – 16.30 u.
Verloop: Koffie drinken en inleiding, wandeling door het Groen Domein Wasven, nabespreking.
Kosten: alleen de consumpties
Info / aanmelden: Theo v.d. Elzen (zie kolom rechts)
Vrouw en geloof Onderwerpen over levensbeschouwing en samenleving
donderdagochtend eens in de drie weken
 

Locatie

De zaal is bereikbaar via het tuinhek links naast de kerk, voetpad en stenen trapje in de tuin volgen. Ingang naar de zaal is de eerste tuindeur naast de Bibiotheek.

Programmaboekje
Bezinning Binnenstad
Aanbod 2016-2017

Bezinning en spiritualiteit
Jaarrooster 2016-2017 (volgt)

Contactgegevens
werkgroepen

(aug. 2014)