Zondag conventsmis met gelovigen

De augustijnen willen samen met ons
een open geloofsgemeenschap zijn.

De eucharistieviering is het kernpunt van ons geloof.
De zondagse eucharistie is het hoogtepunt van de week.
Dat wordt uitgedrukt door met medebroeders
voor te gaan.

Tegelijk worden wij allen uitgenodigd om
in verbondenheid
met hen en met elkaar
de maaltijd mee te vieren.

 

Vieringen van de eucharistie

Op zon- en feestdagen om 10.00 uur.
Aansluitend gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Zie voor de voorgangers, lezingen en koren op deze zon- en feestdagen de liturgiekalender.

Door de week:
dinsdags   9.30 uur: eucharistieviering in de Nicolaaskapel
woensdags 17.30 uur: vesper en eucharistieviering op het podium
donderdags 9.30 uur: eucharistieviering in de Nicolaaskapel
vrijdags 17.30 uur: vesper en eucharistieviering op het podium

Vieringen bij scharniermomenten van het leven (op afspraak):
bij een geboorte;
bij een huwelijk;
bij een afscheid.

Ook op de scharniermomenten van het leven kunt U een beroep doen op de pastores van de Augustijnenkerk. Luisterend naar uw persoonlijk verhaal en verbonden met de rijke traditie gaan we dan samen op zoek naar woorden, muziek, symbolen en rituelen waarin het eigen verlangen en mysterie van het leven aan het licht komt.

Voor deze gelegenheden kunt U een afspraak maken met pater Joost Koopmans o.s.a., rector en coördinator van de Augustijnenkerk.

Klooster Mariënhage

Augustijnendreef 15
5611 CS Eindhoven
Telefoon: 06 533 62 781
Bij geen gehoor: 040-2449515
E-mail: joost.koopmans@online.nl

 

“WAT U ONTVANGT, DAT BENT U”
door Aurelius Augustinus

Tot heerlijk brood gebakken, brochure nr 12 van de Augustijnse Beweging in de serie: 'Augustinus aan het woord''Wij moeten niet op grond van onze eigen gevoelens, niet op grond van persoonlijke veronderstellingen en ook niet op grond van menselijke bewijsvoeringen, maar op grond van het gezag van de apostel Paulus u voorhouden en inprenten wat het is dat u hebt ontvangen of gaat ontvangen. Hoor dus wat de apostel –of liever Christus bij monde van de apostel- in weinig woorden zegt over het sacrament van de tafel van de Heer. “Eén brood”, zegt hij, “één lichaam zijn wij , met velen.”(1 Kor 10,17). Kijk, daar zit alles in. Ik heb het in een oogwenk gezegd, maar u moet de woorden wegen. U moet ze niet tellen. Als u de woorden telt, is het een kleinigheid. Als u ze weegt, is het iets geweldigs.

Eén brood, heeft hij gezegd. Hoeveel broden er daar ook zijn neergelegd, het is één brood. Hoeveel broden er vandaag ook over de hele wereld op de altaren van Christus liggen, het is één brood. Maar wat betekent één brood? De apostel heeft er een bijzonder korte uitleg van gegeven. “Eén lichaam zijn wij, met velen”. Dit brood is het lichaam van Christus. Sprekend over de kerk zegt de apostel daarover: “U bent het lichaam van Christus en zijn ledematen.”(1 Kor 12,27). Wat u ontvangt, dat bent u. Door de genade die u heeft vrijgekocht. U onderschrijft dat, wanneer u met “amen” antwoordt. Dat wat u ziet, is het sacrament van de eenheid.

(uit: Sermo 229A,1)

Bovenstaand fragment is afkomstig uit Aurelius Augustinus,  Tot heerlijk brood gebakken, Gedachten over de maaltijd van de Heer, een uitgave van het Bureau van de Augustijnse Beweging.