Contact

Klooster Mariënhage
Augustijnendreef 15
5611 CS Eindhoven
(040) 244 95 15

Contactpersoon:

Joost Koopmans o.s.a.
joost.koopmans@online.nl

Meer informatie...

 

Augustijnen in Nederland

In 1256 voegde paus Alexander IV enige religieuze gemeenschappen samen onder een regel ontleend aan de geschriften van Augustinus. Het eerste Augustijnenklooster op huidig Nederlands grondgebied werd gesticht in Maastricht en bleef ook als langste bestaan, tot aan de Franse tijd.

Een nieuwe tijd brak aan toen de Amsterdamse kapelaan pater Bernardus van Eert (1839-1905) in 1880 overste van de augustijnenmissie werd. In 1886 stichtte hij in de pastorie van de Utrechtse St.Monicakerk het eerste Augustijnenklooster sinds de sluiting van het Maastrichtse klooster.

Al snel volgde in Eindhoven een tweede convent: Mariënhage met een kloosterkerk .

In 1895 kregen de Nederlandse Augustijnen de bestuurlijke onafhankelijkheid toen ze eigen Nederlandse provincie werden.

Er waren toen 46 Augustijnen, 25 jaar later waren dat er al twee keer zo veel. Er kwamen nieuwe kloosters en parochies bij (Witmarsum, Amsterdam en Utrecht).

In de twintigste eeuw beleefden de Nederlandse Augustijnen een grote numerieke groei.

In 1960, het getalsmatige hoogtepunt van de provincie, waren er bijna 400 leden.

Naast het parochiepastoraat waren ze werkzaam in het middelbaar onderwijs (Venlo, Haarlem, Eindhoven en Schiedam), de wetenschap en de missie (Bolivia en Papoea Indonesia).

Op dit moment zijn er in totaal minder dan 45 Nederlandse Augustijnen. In het klooster Mariënhage wonen 23 medebroeders. In Bolivia verblijven 2 medebroeders, in Papoea Indonesia 2 medebroeders, in België 1 medebroeder en in Frankrijk eveneens 1 medebroeder. Ze zijn nu allen met pensioen. Eén van de jongste Augustijnen, Joost Koopmans, is sinds 2 december 2012 met 7 medebroeders actief in de Augustijnenkerk (zie rubriek vieringen/voorgangers). Ook andere medebroeders zijn nog steeds betrokken bij verschillende geloofsgemeenschappen in Nederland.

 We ontlenen deze gegevens aan Een kleine orde met allure. De Nederlandse augustijnen, 1886-2006 geschreven door Brian Heffernan.

Zie ook de website van de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen,  www.augustijnen.nl.