Fotoverslag van de start van het nieuwe cursusseizoen

                    

De kerk is niet alleen gebouw maar ook gemeenschap. Augustinus wijst de mensen in de kerk erop dat  'alleluia' zingen en het Onzevader bidden hen nog niet tot een goed christen maakt. Daarvoor zijn ook daden nodig. Ook in en voor de kerk wordt inzet gevraagd. Na de viering presenteerden zich alle groepen.