Contact

Klooster Mariënhage
Augustijnendreef 15
5611 CS Eindhoven
(040) 244 95 15

Contactpersoon:

Joost Koopmans o.s.a.
joost.koopmans@online.nl

Meer informatie...

 


Hart voor de stad

Op 28 augustus 2016 vond de laatste eucharistieviering in deze Augustijnenkerk plaats. Na bijna 120 jaar dienstbaar te zijn geweest aan de Eindhovense bevolking beëindigden de Augustijnen hun pastorale taken. De kerk is nu aan de eredienst onttrokken en zal worden verbouwd. 

De 'Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven' zet haar vieringen voort in de Kapel van het Glorieuxpark. Zie de Liturgiekalender of de Kerk-Krant.
De nieuwe website is gereed, u kunt een kijkje nemen op:
augustinus-eindhoven.nl

Augustijnen-Kerk Eindhoven. Foto: Wikipedia

Midden in het hart van Eindhoven een vindplaats van eigentijds geloven.

In 1891 hebben wij, Augustijnen, ons gevestigd in het oudste gebouw van de stad Eindhoven, het klooster Mariënhage. En al vrij snel hebben wij, tussen 1895 en 1898, daar een neogotische kerk bij gebouwd. Omdat we in die tijd de eerste paters in Eindhoven waren, werd de kerk gewoonlijk ‘de Paterskerk’ genoemd. Maar omdat Sint Augustinus onze inspirator is, spreken we tegenwoordig liever van ‘Augustijnenkerk’.

Boven de voordeur van de kerk staat een afbeelding van het zegel van de Orde van de Augustijnen; hetzelfde is verwerkt in het logo in de bovenbalk van deze website. Belangrijk daarin is het brandend hart, symbool van de vurige liefde van Augustinus voor God en de medemens. Bij de ingebruikname werd de kerk toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus Christus. Om daaraan blijvend te herinneren werd het vier meter hoge Christusbeeld op de torenspits geplaatst.

Ook Sint Augustinus heeft in zijn talloze geschriften vaak gewezen op de symboliek van het hart, bijvoorbeeld in een zin als: “Onrustig is ons hart, totdat het rust in u, God”. Het is dan ook begrijpelijk, dat de activiteiten vanuit deze Augustijnenkerk treffend kunnen worden samengevat onder het motto: Hart voor de stad.

Wij Augustijnen willen, samen met een groep actieve christenen, een levendige gemeenschap zijn in het hart van de stad. Een plaats met hart voor mensen die op zoek zijn naar spiritualiteit en gemeenschapszin in de geest van Augustinus.

 

Viering in het Glorieuxpark
Viering in het Glorieuxpark

Activiteiten:

Presentatie van het jaarprogramma
Bezinning en spiritualiteit
zie
Activiteiten

vrijdag 21 april:
10.00-14.00
Pelgrimswandeling met
bewoners van de Grote Beek

 

 

 

 

 

 

De tekst van de overweging op zondag kunt u nalezen bij preken


Op de website Kerkfotografie staat een album met 40 grote foto's van onze Augustijnenkerk